ZARZĄD GŁÓWNY
Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
WROCŁAW

Jerzy Targalski broni kultu terrorysty Bandery

http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/isakowicz-zaleski/blogi/news-jerzy-targalski-broni-kultu-terrorysty-bandery,nId,1583056

1 stycznia br. w Kijowie, Lwowie, Odessie i innych miastach ukraińskich odbyły się marsze z okazji 106. rocznicy urodzin Stepana Bandery. Ich organizatorami były środowiska nacjonalistyczne i faszystowskie, odwołujące się wprost do Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz SS Galizien i innych organizacji kolaboranckich z czasów II wojny światowej. Nic więc dziwnego, że marsze te wywołały wiele krytycznych opinii, także w Polsce. Dlatego też tym bardziej zaskakujący jest komentarz Jerzego Targalskiego, publicysty „Gazety Polskiej”, który „rozmydla” i bagatelizuje niebezpieczne zjawisko, twierdząc przy tym, że marsze ku czci Bandery to symbol walki z Rosją, a nie z Polską.
Takie stanowisko Targalskiego jest w kolizji z podstawowymi faktami historycznymi. W okresie międzywojennym bowiem Bandera i jego podwładni atakowali nie struktury Związku Radzieckiego (poza jednym wyjątkiem jakim był zamach na konsulat sowiecki we Lwowie), ale odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej. Z rąk banderowców w skrytobójczych zamachach i akcjach terrorystycznych zginęło wielu polskich obywateli, w tym minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki i poseł Tadeusz Hołówko, obaj wywodzący się z obozu piłsudczykowskiego. Nawiasem mówiąc, oba te mordy były dla marszałka Józefa Piłsudskiego bardzo bolesnym ciosem. Z kolei w czasie II wojny światowej ideologia banderowska, wzorowana na nazizmie niemieckim, doprowadziła do ludobójstwo setek tysięcy niewinnych ofiar, w tym bardzo wiele Żydów i sprawiedliwych Ukraińców.
Stanowisko Targalskiego jest też w kolizji ze zdrowym rozsądkiem. Obecny świat bowiem targany jest ustawicznymi aktami przemocy (dla przykładu: zamachy sprzed paru lat w Europie Zachodniej czy trwające obecnie na Bliskim Wschodzie ludobójstwo chrześcijan). Dlatego też pobłażanie dla kultu jakiekolwiek ludobójcy lub terrorysty, niezależnie od tego czy będzie nim Adolf Hitler, Józef Stalin, Osama bin Laden czy Stepan Bandera, może być pierwszym krokiem do tego, aby terroryzm uznać jako broń dozwoloną w walce z przeciwnikami politycznymi.
Trzeba przy tym pamiętać, że podobną filozofią kierowały się w XX w. niektóre kraje (np. USA i ZSRR), szkoląc i wspierając terrorystów. Oczywiście na złość swoim przeciwnikom. Jednak szybko okazywało się, że „podopieczni” wymykali się spod kontroli, a broń kierowali przeciwko swoim dobroczyńcom. Kult terrorysty Bandery jest dziś rzeczywiście głównie antyrosyjski, ale wcześniej czy później wróci do swoich korzeni, stając się znów antypolski i antysemicki, a przy tym bardzo proniemiecki. Historia lubi się powtarzać. Niestety.
 
Tadeusz Isakowicz-Zaleski 

Uroczystości w Czerwonej Wodzie 5 października 2014 r.

Czesława Skomorowska

Dzięki zaangażowaniom Alfreda Janickiego z Węglińca, Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, Władz Gminy i Miasta Węglińca i mieszkańców miejscowości Czerwona Woda, w dniu 5 października 2014 r. w kościele parafialnym odbyła się podniosła uroczystość uczczenia pamięci księży zamordowanych na Kresach Południowo Wschodnich II RP przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939 – 1947 i odsłonięcia tablicy pamiątkowej z nazwiskami 84 księży.

Mszę Świętą koncelebrowano z udziałem 10 księży, przewodniczył przedstawiciel biskupa legnickiego ks. prałat dr Leopold Rzodkiewicz, a homilię wygłosił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Podczas uroczystości modlono się za ofiary polskiego duchowieństwa, księży i sióstr zakonnych, którzy często ginęli wraz zwiernymi, nierzadko podczas odprawiania Mszy Świętej.

W uroczystej Mszy uczestniczyła okoliczna ludność kresowa, władze Węglińca, księża, przedstawiciele organizacji kresowo-kombatanckich, Ochotnicza Straż Pożarna i młodzież szkolna. Po odsłonięciu i poświęceniu tablicy pamiątkowej oraz alei pamięci, złożono kwiaty i zapalono znicze.

W części oficjalnej głos zabrali przedstawiciele komitetu organizacyjnego, parlamentarzyści, władze gminy i miasta Węgliniec, księża i prezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów Szczepan Siekierka.

Zebranym i organizatorom uroczystości przyświecało motto „Nie o zemstę lecz o pamięć wołają ofiary”.

18.10.2014 r. Święto Województwa Dolnośląskiego - Przyznanie Nagrody Kulturalnej Silesia, którą otrzymał m. in Szczepan Siekierka Prezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów.

na strone ksieza

Uroczyste podniesienie Sakramentu w trakcie Mszy Świętej w Bazylice Mniejszej p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu z udziałem Jego Ekscelencji Abp Józefa Kupnego Metropolity Wrocławskiego. 

na strone otwarcie

Otwarcie uroczystej sesji Sejmiku woj. dolnośląskiego przez Przewodniczącą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Barbarę Zdrojewską.

 na strone siekierka

Dolnośląską Nagrodę Kulturalną Silesia z rąk Pani Przewodniczącej Barbary Zdrojewskiej odbiera Szczepan Siekierka.

silesia dyplom strona uchwala strona podziekowanie siekierka strona

 

UROCZYSTOŚCI 70 ROCZNICY LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO NA OBYWATELACH POLSKICH W 1944 r. W MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ - 2.07.2014 r.

Uroczystość przy Pomniku-Mauzoleum

 

UROCZYSTOSCI POMNIK

 http://youtu.be/cAtzPyDrhiU 

 

Wywiad Prezesa Szczepana Siekierki

 

POMNIK

http://youtu.be/50nwerLkwv4 

 

Msza Święta w Kościele NMP na Piasku

 

MSZA

 http://youtu.be/uRFXi6GH1z4 

 

Konferencja i Wystawa w Auli Papieskiego Fakultetu Teologicznego

 

KONFERENCJA

 http://youtu.be/AOxwsniWHWQ